• Zwroty i Reklamacje

1. REKLAMACJA PRODUKTU

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
- pisemnie na adres :
Best Shop Monika Wydrych, ul. Leśna 8 89-608 Swornegacie,
- elektronicznie na adres e-mail:
bok@naturalbee.pl

Szczegóły dotyczące reklamacji znajdują się  REGULAMIN ZAKUPÓW punkt nr 6


2. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Więcej w zakładce REGULAMIN ZAKUPÓW punkt nr 7


3. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
- pisemnie na adres : Best Shop Monika Wydrych, ul. Leśna 8 89-608 Swornegacie,
- elektronicznie na adres e-mail:
bok@naturalbee.pl

Szczegóły dotyczące odstąpienia od umowy znajdują się w zakładce REGULAMIN ZAKUPÓW punkt nr 8